How to make gold leaf and copper leaf

Gold leaf za hrvatski

Treatment and processing of precious metals by manufacturers of precious leaf metals and in particular by manufacturers of Gold leaf

Usluge obrade i pretvorbe plemenitih metala dobivenih miješalicom plemenitih metala i posebno miješalicom za zlato

tmClass

One looks up more to Buddhist monks than to celebrities. Believers cover the shiny Buddha statues every day Gold leaf as an offering.

Pobožni budisti štuju svoje redovnike daleko više nego bilo koju slavnu ličnost i svakodnevno u svojim vjerskim obredima lijepe zlatne listiće na sjajne kipove Buddhe.

jw2019

Jewelry made was very common Gold leaf, which was decorated with reliefs, mainly with motifs from the animal and plant world.

Vrlo čest bio je nakit izrađen od zlatnih pločica ukrašenih reljefnim prikazima, većinom životinja i biljaka.

jw2019

From left to right: Daniel in the lions' den, woodcut; Jewelry initial with Gold leaf; Sharp typeface

Slijeva nadesno: drvorez koji prikazuje Danijela u lavljoj jami; pozlaćeno prvo slovo; jasan, čitljiv tekst

jw2019

Without that Gold leaf if we had at least ...

OpenSubtitles2018.v3

Gold leaf?

OpenSubtitles2018.v3

As one author says, he was “delighted with the mathematical proportions of the Arabic script. . . and his sense of color was derived from the handwriting that came with Gold leaf and silver as well as decorated with bright, bright minerals were particularly addressed ”.

Beatty je, prema riječima jednog pisca, bio “očaran skladnim proporcijama arapskih slova (...) i ljepotom boja kaligrafskog rukopisa ukrašenog zlatnim i srebrnim listićima te nekim mineralima živih boja ”.

jw2019