Beata wachowiak zwara contact bazaar

Beata Wachowiak-Zwara
Pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością

Do zadań pełnomocnika należy m.in. opiniowanie i opracowywanie nowych projektów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, opracowywanie záložen rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z Ustaw i przyjętych programów, a także analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i likwidowanie barier (w zakresie możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej, dobr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej itp.).

Przy współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pełnomocnik inicjuje i koordynuje działania ograniczające skutki niepełnosprawności m.in. poprzez programy oświatowe, kulturalne i rekreacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne itp. dla potrzeb osób niepełnosprawnych.