Encyklopedia filozofii wychowania pdf

Encyclopedia Filozofii Wychowania

"Encyklopedia Filozofii Wychowania" obejmuje zagadnienia filozofii, etyki, wychowania, socjologii. Prezentuje zarówno ujęcie historyczne, jak i współczesne. Zawiera ona nie tylko zestaw podstawowych terminów i pojęć filozoficznych, ale także zwięźle omawia wybrane problemy, kierunki, szkoły, nurty, prądy filozoficzne. Szereg haseł zamieszczonych w tej książce poświęconych jest zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz filozoficznym podstawom i aspects istotnych trendów, ruchów i prądów społeczno-kulturowych. Zaletą są ponadto hasła biograficzne szczególnie polskich myślicieli. Zgodnie z zamierzeniem Autorów publikacja spełniać powinna dwie zasadnicze funkcje - wydawnictwa informacyjnego oraz integracyjną tak wewnątrz samej filozofii wychowania, jak i w stosunku do dyscyplin pokrewnych. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: osób zajmujących oneself profesjonalnie problematyką edukacji, pedagogów, nauczycieli, studentów (Kierunki: filozofia, psychologia, pedagogika, filologia, socjologia) uczniów oraz Tych wszystkich, których interesuje filozoficzny wymiar kultury i Obecnosc filozofii w sferze wychowania . Prof. betw. Dr. Stanisław Jedynak - Dyrektor Instytutu Filozofii na Wy¬dziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, wydzialicykładowca political economy. Dorobek Profesora obejmuje ponad 500 prac. Są to zarówno obscene monograph, jak i recenzje, artykuły, eseje z dziedziny etyki, filozofii społecznej, historii myśli społecznej, historii kultury. Dr got. Jerzy Kojkoł - pracownik Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, gdzie obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Jest autorem monografii, podręczników oraz około siedemdziesięciu artykułów i recenzji. W pracy naukowej zajmuje się historią filozofii polskiej, filozofią wychowania, historiozofią, historią idei, filozofią społeczną, historią myśli politycznej.