How old is Ashley Joi Saenger

Grandpa saksaa!

AVAINLAUSEITA
I am interested in football. I wash myself.
I have to wash my hair.
She shaves her legs. Please sit down!
The woman who lives in Berlin has a dog.
This is the man I saw yesterday.
I do not know what to do.
This book is exciting. This tree is big.

Tämä osio sisältää muutaman kielioppiasian, joista ensimmäinen on refleksiiviverbit. Opiskelet myös joitakin pronomineja (mm. Relatiivipronominit) sekä konjuktiot.

- Refleksiiviverbejä ovat esimerkiksi:
to be angry = kiukustua; suuttua
to catch a cold = vilustua, kylmettyä
to be happy = ilostua
to shave = ajaa partansa; sheivata
are interested in = olla kiinnostunut jstk
to wash oneself = peseytyä, pestä itsensä
to sit down = istuutua; käydä istumaan
relax = hellittää; ottaa rennommin
to err = erehtyä; pettyä
to wish for (something) = toivoa (jotakin)
to be ashamed = hävettää, hävetä
think about = miettiä, harkita
to introduce oneself = esittäytyä, esitellä itsensä
behave = käyttäytyä; esiintyä
to put on make-up = meikata
brush your teeth = harjata hampaansa
throw up = oksentaa

Varsinainen refleksiivipronomini on ”sich”, iota käytetään yksikön sekä monikon 3. persoonassa (akkusatiivissa ja datiivissa). Muissa persoonissa käytetään normaaleja persoonapronominin muotoja. Esim. He washes himself (= hän pesee itsensä). Kertaa tarvittaessa sijamuotoja osiosta 17.

Nom. - Acc. - Date
I - me - me
you - you - you
he, she, it - itself - itself
we - us - us
you - you - yourselves
she / she - yourself - yourself

She is interested in music. (Hän on kiinnostunut musiikista.)
We're looking forward to the vacation. (Iloitsemme lomasta.)
Please sit down! (Olkaa hyvä ja istukaa!)
I shaved myself. (Olen ajanut partani.)
You should be ashamed of yourself! (Saisit hävetä!)

- Omistuspronomini korvataan ruumiinosista osista puhuttaessa tavallisesti refleksiivipronominin datiivimuodolla. Ruumiinosia voit kertailla tarvittaessa osiosta 18.
Esim. I have to wash my hair. (Minun on pestävä hiukseni.)
How often do you shave your legs? (Kuinka usein sheivaat sääresi?)

Harjoitus 23a: Käännä. Vastaukset.
1. Ajan partani joka aamu.
2. Veljeni on hyvin kiinnostunut jalkapallosta.
3. Minä olen kiinnostunut tenniksestä.
4. Tänään hän ajaa partansa.
5. Olen vilustuttanut itseni.
6. Pesen hiukseni joka päivä.
7. Suuttuuko Eva?
8. He pesevät itsensä aamuisin.
9. Hän ei meikkaa itseään.
10. Hän sheivaa säärensä.
11. Missä voin pestä kateni?
12. Sinun tytyy pestä hampaasi.

1. Rinnastus conjuctiot (yhdistävät esim. Kaksi päälausetta)
and = yes
or = tai; vai
but = mutta; kuitenkin; vaan
then = sillä; kuin
but = vaan
thus = siis; jot
otherwise = must
but (/ however) = kuitenkin
therefore / therefore / therefore = siksi; sen vuoksi; sen tähden
also = sitä paitsi
nevertheless = siitä huolimatta

both - and = sekä - että
either - or = joko - tai
neither - nor = ei - eikä
not only - but also = egg ainoastaan ​​- vaan myös

You sit in the living room and watch TV. (He istuvat olohuoneessa ja katsovat tv: ta.)
Do you want coffee or tea? (Haluaisitteko kahvia vai teetä?)
I can't today, but tomorrow. (Tänään en voi, mutta huomenna.)
But that's a good thing. ("Mutta sepä on hyvää.")
Dress warmly because it's cold! (Pue lämpimästi päälle, sillä on kylmä!)
I'm not going out tonight, I'm staying home. (En mene tänään ulos, vaan jään kotiin.)
She studies both English and German. (Hän opiskelee sekä englantia että saksaa.)

2. Alistus conjugate (aloittavat sivulauseen!)
that = että
because = koska; sillä
if = kun; jos
as = kun (vain kun kyse yhdestä tapahtumasta menneisyydestä)
if = jos
whether = -ko, -kö (aloittaa epäsuoran kysymyslauseen)
so = jotta
although / although = vaikka
to = kunnes
before before = ennen kuin
after = sen jälkeen kun
since then = siitä lähtien kun
in that = tekemällä jtak
as if / if = ikään kuin
while = sillä aikaa kun
as soon as = heti kun

I don't think he's coming. (En usko, että hän tulee.)
He says he's sick. (Hän sanoi, että on kipeä.)
I can't come with you because I don't have time. (En voi tulla mukaan, koska minulla ei ole aikaa.)
When summer comes, I'll go on vacation. (Kun tulee kesa, lähden lomalle.)
Wait for me in case I'm late. (Odota minua, jos olen myöhässä.)
When I was 18 ... (Kun olin 18, ...)

Sivulauseen sanajärjestys on mainittu lyhyesti jo osiossa 9. Kun katsot edellä olevia esimerkkejä, Näet, että predikaatti eli taipuva verbi on lauseessa viimeisenä ja subjecti lauseen alussa.

Epäsuoria kysymyslauseita:
I want to know what you did yesterday. (Haluaisin tietää, mitä teit hurry.)
I want to know where you live now. (..missä sinä nyt asut.)
Can you tell me where the pharmacy is (Voitko sanoa minulle, missä apteekki on?)
Eva wants to know if you want to come to the cinema with me. (Eva haluaisi tietää, haluaisitko lähä mukaan leffaan.)

Harjoitus 23b: Keksi erilaisia ​​lauseita, joissa käytät edellä mainittuja konjuktioita. Muista aina huomioida, että mm. sanajärjestyksesi on oikea.

Olet oppinut aikaisemmin jo monia tarpeellisia pronomineja: persoonapronominit (osio 4) ja omistuspronominit (osio 8) sekä niiden eri muodot (osio 17).

Nyt opiskelemme sekalaisia ​​pronomineja lyhyesti.

1. joku, eräs (jostakin ryhmästä) = one, one, one

One of us ... (Joku mostly ...)

2. tämä; namely = this, this, this, this

This movie is boring. (Tämä elokuva on pitkäveteinen.)
Do you know this woman? (Tunnetko tämän naisen?)
I can recommend this restaurant. (Voin suositella tatä ravintolaa.)

3. mikä, mitkä; kumpi = which, which, which

What day is today? (Mikä päivä tänään on?)
Which bus goes to Berlin? (Mikä bussi menee Berliiniin?)
Which dress are you buying, Eva? (Minkä mekon ostat, Eva?)

4.jokainen = everybody, everybody, everybody, everybody (mon .: kaikki)

Any child can do it! (Jokainen lapsi osaa tehdä sen!)
You make your own luck. ("Jokainen on oman onnensa seppä.")
all people (kaikki eriset)

5. ei kukaan (jstk ryhmästä) = none, none, nonee

Nobody called. (Kukaan ei ole soittanut.)

* Muita monikollisia:

1. monet; useat; useita = many, several

2. muutamia; muutamat = some

3. toisia; muita; muut = others

4. harvat; harvoja = few

* Seuraavat taipuvat epämääräisen articleikkelin tavoin:

1. sellainen = so one, so one, so one

2. millainen = what a, what a, what a, what a

Pronoun adverbit

Prepositiota ei käytetä asioita ja esineitä tarkoittavien pronominien edessä. Ne korvataan da- (tai jos edessä on vokaali, niin dar-) tai wo- (vokaalin edessä wor-) -etuliitteen ja preposition yhdistelmällä. Katso esimerkit:

I don't understand anything about it. (En ymmärrä mitään siitä.)
I thank him for that. (Kiitän häntä siitä.)
What are you waiting for? (Mita odotat?)
What are you thinking? (Mitä ajattelet?)
What is he afraid of? (Mitä hän pelkää?)

Tatä asiaa ei nyt opetella tämän tarkemmin; tarkoitus on, että jos Näet pronominaaliadverbejä tekstissä, tiedät suunnilleen, mistä on kysymys.

Relatiivipronominit

Huom. Relatiivilause on sivulause.

1) der, das, die, die (mon.) = Joka, mikä, jotka, mitkä

Huomioi Näidenkin taipuminen eri sijamuodoissa:
nom. that, that, that, that
battery that, that, that, that
dat. dem, dem, der, whom
gen. whose, whose, whose, whose

The book I read is about ... (Kirja, jonka luin, käsittelee ...)
I have a dog that sleeps on the bed. (Minulla on koira, joka nukkuu sängyllä.)
This is the man I saw yesterday. (Tuo on mies, jonka Näin rush.)
Where is the book that I bought? (Missä on kirja, jonka ostin?)
I'll call my friend who I'm going to the cinema with tomorrow. (Soitan kaverilleni, jonka kanssa ...)

2) what (withä)

I do not know what to do. (En tiedä, mitä minun pitäisi tehdä.)

Harjoitus 23c: Lisää relatiivipronomini; huomioi oikea sijamuoto. Vastaukset.
Ymmärrats hn lauseet suomeksi? Käytä tarvittaessa sanakirjoja.
1. I know the girl ____ lives in Berlin.
2. She is the girl I dream of ____.
3. I have something ____ I want to give you.
4. Where is the book you gave me ____?
5. This is the shop ____ I love.
6. There is the man ____ Eve loves.
7. My girlfriend, ____20 years old, has a dog.
8. Do you know the man ____ I visited?
9. We do not know the man with whom ____ the woman speaks.
10. I know the man whose name is ________ dog Luna.
11. Is that all ____ you have to say?
12. Do you know the woman I work with ____?
13. This is the computer ____ I bought.
14. We go to the hotel, ____ is always fun.
15. The woman who is a ________ child in school can work.

alistuskonjuktiot, demonstratiivipronominit, konjuktiot, pronominaaliadverbit, pronominit, refleksiivipronominit, refleksiiviverbit, relatiivipronominit, rinnastuskonjuktiot, sanajärjestys, sivulauseJätä commenti