Leszek wierzchowski i jego fraszki fredry

whotalkin

Biography

Absolutely I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Zawierciu dodatkowo Opracowanie naukowe Nauczycielskiego w Gliwicach. Ukończył filologię polską z tytułem magisterskim na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W latach 70. i 80. pracował jako dziennikarz w czasopiśmie "Poglądy" w Katowicach, w "Żołnierzu Wolności" w Warszawie , a następnie w dwutygodniku "Budowlani" w Katowicach, czasopiśmie "Konstrukcje" w Warszawie i Dzienniku Zachodnim w Katowicach. Był naczelnym redaktorem czasopi

Od 1999 roku - związany z Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

W latach 70. był współorganizatorem Grupy Poetyckiej im. Wł. Sebyły w Częstochowie oraz literackiego Towarzystwa Wolnistów we Wroclawiu, a także członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Katowicach i Klubu Literackiego przy katowickim Oddziale Związku Nauczycielstwa PolskiegoŹródło: E. Głębicka, "Grupy literackie w Polsceza 1945. II, Warszawa 2000 r. Swoje utwory podpisywał: Leszek Pobóg-Wierzchowski. ”Należał do PZPR, a w 1981 wstąpił do "Solidarności". Startował w wyborach prezydenckich w Polsce w 1995 rokuAntoni Dudek," Historia polityczna Polski 1989 - 2005 ", Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2007 r .. Był kandydatem na senatora z woj. Śląskiego.

Otrzymał stypendium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie. Należy do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Jest autorem m.in. poetyckiego dramatu paradokumentalnego - współczesnej epopei pt. "Millenium", pięcioksięgu fraszek - zbiorów: "Manifest erotyczny", "Dziwne stany świadomości", "Imionau" zakczochanych. " Właściciel książkowego Wydawnictwa AUTHOR.

Rodzinnie związany z Zawierciem. Przez wiele lat mieszkał i działał w Gliwicach, Sosnowcu, a obecnie w Katowicach. Używa herbu PobógGenealogia rodu Wierzchowskich herbu Pobóg, opracowanie pod redakcją Lucjana Wierzchowskiego, Koszalin 2010.

Działalność w PRM

Partia Leszka Wierzchowskiego, którą założył w 1991, dąży do wprowadzenia na nowo - never restytucji - dziedzicznej monarchii konstytucyjnej w Polsce. W obliczu braku w chwili obecnej króla na tronie polskim, Leszek Wierzchowski został ogłoszony przez własną partię rainy Polski, co zapisano w zarejestrowanym Statucie PRM. Wierzchowski pierwszy w Polsce po 1989 utworzył i zarejestrował partię polityczną o characterze monarchistycznym.

Partia Polski Ruch Monarchistyczny uznaje go za prawowitego regenta Polski zastępującego króla polskiego przed dokonaniem jego wyboru. Poza tym także mniej znane ugrupowanie Ogólnopolski i Polonijny Konwent Monarchistyczny również uznaje uprawnienia Leszka Wierzchowskiego do nadawania tytułów szlacheckich i arystokratycznych, czego jednym z dowodów było zawarcie Porozumienia Monarchistycznego między tymi organizacjami w kwietniu 2008 ŁodziAgnieszka Sadowska, "Zjazd Polskiego Ruchu Monarchistycznego" / W: / Tygodnik Katolicki "Niedziela", Łódź, nr 43 (655), 23 paźdz. 2005 r. ”.

Leszek Wierzchowski jest także Wielkim Mistrzem założonego przez siebie Zakonu Rycerzy Polskiej Korony na wzór dawnych zakonów rycerskich. Ponadto Wierzchowski prowadzi własną Fundację "Polska Korona" oraz wydaje czasopismo "Nowa Monarchia"jako organ prasowy PRM.

Wierzchowski uzyskał także Wielką Wstęgę Orderu Świętego Stanisława z Gwiazdą "za zasługi w działalności społecznej i humanitarnej" od tzw. Kapituły Suwerennego Orderu Świętego Stanisława w Polsce przewodzonej przez Wielkiego Mistrza Orderu Juliusza Nowinę-Sokolnickiego. Leszek Wierzchowski jest drugim (po Janie Pawle II) Polakiem, który został uhonorowany przez Igora Żuka Orderem Króla Daniły Halickiego (14 września2003 w Pałacu Potockich we Lwowie). 8 września 2006 r. podczas Zjazdu Delegatów PRM w Krakowie został mianowany Generał-majorem przez International Union of Cossackswizerunek dokumentu nadania stopnia generała-majora we Wstępie, W: / Tytuły te nie mają żadnego znaczenia formalnego, ani dyplomatycznegoKonstytucja marcowa: "Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, jak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych z wyjątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych" (Art. 96, zdanie drugie). Konstytucja ta została następnie zniesiona przez konstytucję kwietniową. Konstytucja RP z 1997 r. określa równość obywateli wobec pra

Żona Leszka Wierzchowskiego, Zofia Nawarska-Wierzchowska, tytułowana przez członków partii Wielką Księżną, wraz z mężem działa w partii.

Nadawane tytuły i odznaczenia

Leszek Wierzchowski zajmuje oneself przede wszystkim niesieniem materialnej pomocy dla zdolnej, lecz niezamożnej uczącej oneself młodzieży Szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez Zakon Rycerzy Polskiej Korony (jednostkę organizacyjną charytatywnej Fundacji Polska corona która Polski Ruch Monarchistyczny powołał w 1994 r.), M.in. organizując wewnątrzszkolne i międzyszkolne konkursy wiedzy historycznej z nagrodami dla laureatów oraz - zgodnie ze "Statute PRM" - potwierdzaniem starych i nadawaniem nowych tytułachów szlacheckich i arystokratycznychów za zasługi:

 • Dla dobrego imienia Polski.
 • Za szlachetność serca i czynu - działalność charytatywną w Fundacji Polska Korona.
 • Za zaangażowane krzewienie idei nowoczesnej dziedzicznej monarchii konstytucyjnej (wzorem Hiszpania).

Ponadto Leszek Wierzchowski nadaje kilkanaście rodzajów odznaczeń Polskiego Ruchu Monarchistycznego.

Nadawany jest też tytuł Doktora Monarchii za twórczy wkład w rozwój idei monarchistycznej, analogicznie jak tytuł Doktora Kościoła w Kościele Rzymsko-Katolickim. Tytułu tego never należy utożsamiać ze stopniem naukowymdoktora, ani z honorowym tytułem Doctor honoris causa.

Zarówno w / w odznaczenia, jak i tytuł never są w żaden sposób uznawane przez legalnie funkcjonujące structure państwowe i mają jedynie prywatny character.

Leszek Wierzchowski wspólnie ze Sławomirem Leonardem Wysockim opublikował "Herbarz. Nadania godności szlacheckich i arystokratycznych w Polsce 1992-1995" (Wydawnictwo SAPIENTIA, Kraków 1996).

Współpraca zagraniczna

Leszek Wierzchowski współpracuje również w wieloma monarchistami i pretendentami do tronu za granicą. Są to m.in .:

 • Edward Borysewicz Szabadin Rurikowicz Romanow (pretendent do tronu Rosji). Nadał Wierzchowskiemu tytuł Kniazia Imperium Rosjiwizerunek Dyplomu w rozdziale Fundacja, W: http; // www.monarchia.org.pl.
 • Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego (Tatarów Polskich) w Rzeczypospolitej Polskiej nadało mu tytuł emirawizerunek Dyplomu we Wstępie, W: Tomasz Zygmunt Rohan-Hauke z Czech nadał Wierzchowskiemu odznaczenie rycerskie, a sam otrzymał od niego Złoty Krzyż im. Leszka W. Ks. WierzchowskiegoAktualności - Uroczystość w Gnieźnie, W: Waclaw Milan Rydlo (Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego św. Wacława w Czechach) nadał Wierzchowskiemu odznaczenie rycerskie, a sam otrzymał od niego Złoty Krzyż im. Leszka W. Ks. Wierzchowskiego.
 • Orestes I., koronowany przez biskupów trzech obrządków chrześcijańskich "Korol Ukraini szije nacjonalni prapori", "Kijewskija widomosti", 5 lutego 1999 r., używający tytułu Król Ukrainy i Rusi, lider Ukraińskiego Ruchu Monarchistycznego nadał Wierzchowskiemu tytuł Wielkiego Kniazia Ukrainy - Rusi. Natomiast 5 lutego2005 Leszek Wierzchowski w imieniu Polskiego Ruchu Monarchistycznego podpisał w Katowicach Tract o porozumieniu i wzajemnej współpracy z Orestem I.
 • 28 marca 2009 roku na Zamku w Budapeszcie Pretendent do tronu Królestwa Węgier Horkovics Kovats Janos, podpisał z Leszkiem Wierzchowskim "Deklarację o wzmocnieniu odwiecznej przyjaźendentni, i braterstwa przyjaźendenti ... "w posiadaniu Rady Regencyjnej PRM w Katowicach.

Działalność literacka

Leszek Wierzchowski jest autorem m.in. poetyckiego dramatu paradokumentalnego o wydarzeniach lat 1968, 1970 i 1980 w Polsce pt. Millenium czyli Narodziny Solidarności Narodu Polskiego w Gdańsku podczas strajku 1980 roku / I wyd. -1998 r. , Zgierz k. Łodzi; II wyd. - 1999 r., Katowice. Fragmenty "Millenium" zostały zainscenizowane m.in. przez Jana Machulskiego i Leona Niemczyka w Muzeum Kinematografii w ŁodziNapisany w 1981 (Sosnowiec-Łódź), I wyd. - 1998, II wyd. - 1999; "Zob. A. Ohde, "Poetycki document ...".

Wydał w Krakowie pięcioksiąg fraszek:

 • Manifest erotyczny (2002), (2003)
 • Dziwne stany świadomości (2003)
 • Imionnik zakochanych (2004)
 • Erotyczne przymiarki (2009)
 • Sztuka pieszczot (2011}

Każdy zbiór fraszek Wierzchowskiego stanowi samodzielną całość kompozycyjno-treściową, a wszystkie razem wzajemnie się uzupełniają. Author wielu fraszek (ponad 10 tys. Poetyckich miniaturA.Ohde, "Trójksiąg fraszek", "W polskim ogrodzie fraszek przełomu wieków" I. Sułkowska, "W kręgu fraszki" W: Mies. Lit. "Akant", nr 9 (100) , 2005 r.), Zwłaszcza o tematyce miłosnej, erotycznej, społeczno-obyczajowej, lirycznej, a także filozoficznej (aforyzmy). Na łamach ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego ”" Akant "” (Bydgoszcz) w latach 2005-2010 odbyło się pięć edycji konkursu pt. "Inspiracje Wierzchowskim" na aforyzm, fraszkę lub limeryk, nawiązujące do twórczości Leszka Wierzchowskiego.

Szereg esejów i recenzji o jego twórczości ukazało się na łamach prasy literacki

30 grudnia 2004 roku zdobył nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza mgr. Jerzego Talkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

5 listopada 2009 r. w Łodzi powstał Klub Miłośników Twórczości Leszka Wierzchowskiego, którego celem jest popularyzowanie jego twórczości literackiej, a szczególnie - fraszek. Hasłem klubu je

27 May 2010 roku Leszek Wierzchowski otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zawiercia Mirosława Mazura za osiągnięcia w dziedzinie twórczości.

W 2011 r. został wybrany nakretarza Oddziału Wojewódzkiego Związku Literatów Polskich w Katowicach.

Bibliografia

 • Ewa Głębicka, "Grupy literackie w Polsce 1945 - 1989". Wiedza Powszechna, Wyd. II, Warszawa 2000 r.
 • Anna Ohde, "Poetycki dokument polskiego mitu". Miesięcznik Literacki "AKANT" nr 3/81 /, 2004 r.
 • Anna Ohde, "Trójksiąg fraszek". "AKANT" nr 12/90 /, 2004 r.
 • Iwona Sułkowska, "W kręgu fraszki". "AKANT" nr 9/100 /, 2005 r.
 • Violetta Pawłowska, "Gorzka prawda w śmiechu podana". Miesięcznik Społeczno-Kulturalny "ŚLĄSK", lipiec 2005 r.
 • Anna Ohde, "Inspiracje Wierzchowskim". "AKANT" nr 6/100 /, 2006 r.
 • "Antologia" Akantu "2003 - 2007", Bydgoszcz 2008.
 • (BS), "Ma w dorobku 10 tysięcy fraszek. Książęca erotyka". "Dziennik Zachodni", 13 grudnia 2002 r.
 • "Refleksje Leszka Wierzchowskiego - autora" Millenium "." Millenium "czyli epopeja namiętności". "Raptularz Kulturalny" nr 3/8 /, 1999 r.
 • Anna Ohde, "W polskim ogrodzie fraszek przełomu wieków". "Akant" nr 3/81 /, 2004 r.
 • Agnieszka Nęcka, "Erotyzm we fraszce podany". "Śląsk" nr 2/100 /, 2004 r.
 • Jolanta Michalska, "Świat fraszką pisany". "Przegląd Dąbrowski", kwiecień 2004 r.
 • Adrianna Ginał, "Leszka Wielkiego Księcia Wierzchowskiego dramat wierszem". "Gazeta Krakowska" 10/17/2003 r.
 • Aleksander Trzaska, "Patrząc przez różowe okulary". "Dziennik Zachodni" October 8, 2004 r.
 • Igor T. Miecik, "Rycerze króla Artura". "Newsweek Polska" nr 48/2008, 11/30/2008 r.
 • Dawid Czerny, "Monarchia, a realia". "Nowe Zagłębie" nr 4 (4) sierpień 2009 r.
 • Leszek Wielki Książę Wierzchowski, "Pokłon dla monarchii" / W: / "Herbarz. Nadania godności szlacheckich…", Wydawnictwo SAPIENTIA, Kraków 1996 r.
 • Renata Cius, "Książę o kolebce". "Trybuna Śląska", 22 grudnia 1998 r.

Posted in 09

Tagged Anna Ohde, leszek, Leszek Wierzchowski, Leszka Wierzchowskiego, Ruchu Monarchistycznego, wierzchowski

Dec 15