How to Heal Hubag in English

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Hindi Pwedi has teeth extraction

Last Update: 2020-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

English

swelling in the eyes

Last Update: 2020-05-27
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Last Update: 2021-02-03
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Last Update: 2020-09-13
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug mahatungod sa hubag, ug sa kugan, ug sa kabang nga maputi;

English

And for a rising, and for a scab, and for a bright spot:

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug kong ang unod sa iyang panit, adunay hubag, ug kini mialim na,

English

The flesh also, in which, even in the skin thereof, was a boil, and is healed,

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug ang mga tawo nga wala mamatay gihampak sa mga hubag; ug ang pagsinggit sa ciudad misaka sa langit.

English

And the men that died not were smitten with the emerods: and the cry of the city went up to heaven.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug ilang gibutang ang arca ni Jehovah sa ibabaw sa carromata, ug ang kahon nga sinudlan sa mga bulawang ilaga ug mga larawan sa ilang mga hubag.

English

And they laid the ark of the LORD upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their emerods.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug mahitabo nga sa dapit sa hubag may kabang nga maputi nga diyutay nga mapula-pula, igapakita kini sa sacerdote;

English

And in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white, and somewhat reddish, and it be shewed to the priest;

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Si Jehovah magahampak kanimo sa mga sakit sa Egipto, ug sa mga hubag ug sa mga nuka, ug sa makatol, nga dili ka gayud maayo.

English

The LORD will smite thee with the botch of Egypt, and with the emerods, and with the scab, and with the itch, whereof thou canst not be healed.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug ang mga mago wala makahimo sa pagtindog sa atubangan ni Moises tungod sa mga hubag, kay ang mga hubag mitakboy sa mga mago, ug sa tanan nga mga Egiptohanon.

English

And the magicians could not stand before Moses because of the boils; for the boil was upon the magicians, and upon all the Egyptians.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Karon si Isaias nag-ingon: Pakuhaa sila ug tinapay nga igos, ug ipatapot kining patsi sa hubag, ug siya mamaayo.

English

For Isaiah had said, Let them take a lump of figs, and lay it for a plaister upon the boil, and he shall recover.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Apan kong ang kabang nga maputi nga anaa sa iyang dapit, wala magadaghan, nan kini kugan sa hubag; ug ang sacerdote magapahibalo nga mahinlo siya.

English

But if the bright spot stay in his place, and spread not, it is a burning boil; and the priest shall pronounce him clean.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug si miingon: Kuhaa ninyo ang usa ka tinorta nga igos. Ug ilang gikuha, ug ilang gibutang sa ibabaw sa hubag, ug siya naayo.

English

And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug ang sacerdote magahiling kaniya; ug, ania karon, kong may hubag nga maputi sa panit ug kana nagpaputi sa balhibo, ug may unod nga buhi ug mapula sa hubag,

English

And the priest shall see him: and, behold, if the rising be white in the skin, and it have turned the hair white, and there be quick raw flesh in the rising;

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug kini mahimong abug sa ibabaw sa tibook nga yuta sa Egipto, ug mahimo nga hubag nga mamuto nga may nana sa tagsatagsa ka tawo, ug sa mananap, sa lukop sa tibook nga yuta sa Egipto.

English

And it shall become small dust in all the land of Egypt, and shall be a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast, throughout all the land of Egypt.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Apan ang kamot ni Jehovah mabug-at sa ibabaw nila nga anaa sa Asdod, ug iyang gilaglag sila, ug gihampak sila sa mga hubag, bisan ang Asdod ug ang mga utlanan niana.

English

But the hand of the LORD was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them, and smote them with emerods, even Ashdod and the coasts thereof.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Ug mikuha sila ug abo gikan sa hudno ug mitindog sila sa atubangan ni Faraon; ug kini gisablig ni Moises paingon sa langit, ug kini nahimong usa ka hubag nga mibuto nga may nana sa ibabaw sa tawo ug sa ibabaw sa mananap.

English

And they took ashes of the furnace, and stood before Pharaoh; and Moses sprinkled it up toward heaven; and it became a boil breaking forth with blains upon man, and upon beast.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Pagasamaran ikaw ni Jehovah diha sa imong mga tuhod, ug sa mga paa, sa usa ka dautan nga hubag, nga dili mo arang mamaayo; sukad sa lapalapa sa imong tiil hangtud sa imong alimpolo.

English

The LORD shall smite thee in the knees, and in the legs, with a sore botch that cannot be healed, from the sole of thy foot unto the top of thy head.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Cebuano

Busa maghimo kamo ug mga larawan sa inyong mga hubag, ug mga larawan sa inyong mga ilaga nga nagdaut sa yuta; ug magahatag kamo ug himaya sa Dios sa Israel: basin pa nga siya magapagaan sa iyang kamot gikan kaninyo, ug gikan sa inyong mga dios, ug gikan sa inyong yuta.

English

Wherefore ye shall make images of your emerods, and images of your mice that mar the land; and ye shall give glory unto the God of Israel: peradventure he will lighten his hand from off you, and from off your gods, and from off your land.

Last update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520human contributionsWe use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.OK