Dariusz Dmochowski Radca Prawny an advocate

Lista Agentów SB

1 ADAMCZYKANDRZEJ MAREKBogdan195924aKomenda Główna Straży Granicznej zastępca dyrektora2 ADAMCZYK KRZYSZTOF Stefan1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt3 ADAMCZYK RYSZARD Marian1957 37 Mazowiecki Urząd Wojewódzki zarządca państwowych magazynów usługowych4 ADAMCZYK DARIUSZ Jozef1960 45 Mazowiecki curator Oświaty dyrektor szkoły5 ADAMCZYK BOGUSŁAW Kazimierz1957 54; 47 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy; radca prawny6 ADAMCZYK NOVEL Wladyslaw1949 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej7 ADAMEK EDWARD Bogdan1967 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny8 ADAMIEC LESZEK Henryk1956 11 MSZ członek służby zagranicznej9 ADAMIEC BAZYL Paweł1950 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny10 AKSAMIT HENRYK Jan1955 26 Urząd Komisji Nadzoru finansowego naczelnik11 ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA Boleslaw1937 47 OIRP Warszawa radca prawny12 ALEKSIUK MIKOŁAJ Victor1946 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny13 AMBROZIAK ANDRZEJ Kazimierz1961 46 Mazowiecki curator Oświaty dyrektor szkoły14 DIFFERENT PRZEMYSŁAW Brunon1941 47 OIRP Gdańsk radca prawny15 ANDLER ZBIGNIEW Zbigniew1959 47 OIRP Poznań radca prawny16 ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW Kazimierz1946 44c Politechnika Koszalińska dyrektor instytutu17 ANTECKI JANUSZ Mieczyslaw1959 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej18 ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW Jerzy1951 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej19 ARABSKI JANUSZ Zygmunt1939 44c Uniwersytet Śląski dyrektor instytutu20 ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY Jozef1951 47 OIRP Gdańsk radca prawny21 AUGUST DOROTA Adam1962 45 Mazowiecki curator Oświaty dyrektor szkoły22 AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA Henryk1961 45 Mazowiecki curator Oświaty dyrektor szkoły23 AUSTEN PIOTR Gerhard1940 47 OIRP Warszawa radca prawny24 AZAREWICZ STANISŁAW Wladyslaw1949 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny25 BABIARZ STEFAN Ludwik1951 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia26 BATHYES KRZYSZTOF Marian1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy27 BADOWSKI SŁAWOMIR Jozef1946 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej28 BAGIŃSKI WALDEMAR Eugeniusz1948 47 OIRP Kraków radca prawny29 BAGIŃSKI LESZEK Eugeniusz1953 47 OIRP Warszawa radca prawny30 BAJ ZDZISŁAW Kazimierz1955 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny31 BALAS JAN GRZEGORZ Franciszek1954 47 OIRP Wałbrzych radca prawny32 BALCERAK JERZY Stanislaw1935 47 OIRP Warszawa radca prawny33 BALCERZAK HENRYKA Czeslaw1960 40 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej34 BALCERZAK IRENEUSZ Jozef1952 47 OIRP Łódź radca prawny35 BANACH KRZYSZTOF Edward1924 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej36 BANACHOWICZ RYSZARD Karol1949 47 OIRP Warszawa radca prawny37 BANSIAK BOLESŁAW Wladyslaw1932 47 OIRP Poznań radca prawny38 BANAŚ WŁADYSŁAW Michał1927 17 Podkarpacki Urząd Wojewódzki radny39 BANAŚ ZDZISŁAW Czeslaw1957 17 Śląski Urząd Wojewódzki burmistrz40 BANIAK JAN Kazimierz1958 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny41 BARA ARTUR Bronislaw1961 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny42 BARABASZ EUGENIUSZ Henryk1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny43 BARANOWSKI WALDEMAR Bronislaw1957 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy44 BARANOWSKI MAREK Eugeniusz1950 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej45 BARANOWSKI MAREK Zacheusz1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy46 BARAŃSKI HENRYK STEFAN Stefan1944 17 Wojewoda Świętokrzyski wójt47 BARCZAK ANDRZEJ Franciszek1946 44c Politechnika Poznańska dyrektor instytutu48 BARCZYŃSKI JÓZEF Stanislaw1957 17 Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki radny49 BARTKOWIAK RYSZARD Stanislaw1948 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej50 BARTŁOMIEJUS MAREK Jerzy1967 17 Kujawsko - Pomorski Urząd wojewódzki radny51 BARTMAN MIECZYSŁAW Stanislaw1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy52 BARTODZIEJ GERHARD Franciszek1941 40 Opolski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej53 BARTOSIK ROBERT Jozef1949 22 NIK control NIK54 BARUCKI TADEUSZ Mieczyslaw1951 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny55 BARYLAK JERZY Jan1956 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny56 BAZAN KRZYSZTOF Eugeniusz1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy57 BAZYDŁO AGNIESZKA Zbigniew1970 45 Mazowiecki curator Oświaty dyrektor szkoły58 BAZYLAC BOGUSŁAW Karol1955 24b Lubuski Urząd Wojewódzki Komendant placówki straży granicznej59 BAZYLCZAK BOGDAN Jan1953 47 OIRP Wałbrzych radca prawny60 BĄK KRZYSZTOF Stanislaw1955 24b Świętokrzyski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii61 BĄK EDWARD Antoni1939 47 OIRP Wałbrzych radca prawny62 BĄK ANDRZEJ Czeslaw1952 17 Urząd Gminy Wapno wójt63 BEBAK MARIA JADWIGA Wojciech1938 47 OIRP Zielona Góra adwokat64 BECKER ALBERT Bronislaw1941 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny65 BEDKA KRZYSTOF Marian1960 47 OIRP Opole radca prawny66 BEDNAREK JERZY ZYGMUNT Adam1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki radny67 BEDNARSKA JOLANTA Jerzy1949 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny68 NEED ARKADIUSZ Boleslaw1961 47 OIPR Wrocław radca prawny69 FINGER RYSZARD Kazimierz1951 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny70 BEGIERSKI LECH Stanislaw1952 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny71 BEGOL JAROSŁAW Gabriel1955 24b Lubuski Urząd Wojewódzki zastępca wojewódzkiego inspektora72 BEHR KAZIMIERA Leon1942 40 Pomorski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej73 BEJTAN WACŁAW Mieczyslaw1958 30 Prezes Rady Ministrów wicedyrektor departamentu ZUS74 BEKSIŃSKI JAN Czeslaw1948 18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego protector75 BELI JACEK Leonard1967 47 OIPR Warszawa radca prawny76 BELKA LESZEK Leon1960 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej77 BEREDA TADEUSZ Stanislaw1956 24a Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta stołecznego policji78 BERNYŚ MAREK Jozef1952 45 Board of Trustees Oświaty Kielce dyrektor szkoły79 BETCHER ANDRZEJ Bronislaw1948 47 ORA Łódź adwokat80 BETLEJEWSKI MAREK Jacek1966 24a Komenda Główna Policji naczelnik81 BIAŁAS KAZIMIERZ Wincenty1944 40 Mazowiecki Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej82 BIAŁKOWSKI EDWARD Stefan1950 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej83 BIAŁOKOZOWICZ MIROSŁAW Grzegorz1954 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej84 BIAŁOPIOTROWICZ LEOKADIA Jan1922 47 ORA Warszawa adwokat85 BIEDECKI KAROL Karol1943 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej86 BIEGAŃSKI ZBIGNIEW Kazimierz1958 45 Board of Trustees Oświaty Olsztyn dyrektor szkoły87 BIELAN HENRYK Victor1951 40 Pomorski Urząd Wojewódzki art. 4 pts 4088 BIELAŃSKI RYSZARD Eugeniusz1945 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej89 BIELAWSKI KRZYSZTOF Alfred1963 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy90 BIELECKI ZYGMUNT Jozef1954 47 OIPR Warszawa radca prawny91 BIENIEK IRENEUSZ Zbigniew1963 14 Krajowa Rada Sądownictwa sędzia92 BIENIEK MIROSŁAW Zeno1964 24B Podkarpacki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta93 BEEREG JERZY Borys1951 40 Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej94 BEER NACKI NOVEL Stefan1961 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki komendant straży granicznej95 BIGDA-PISAREK ELŻBIETA Boleslaw1956 47 OIPR Opole radca prawny96 BIK ARTUR Antoni1965 24b Straż Graniczna naczelnik97 BINIAŚ ANNA Stanislaw1954 24b Pomorski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika98 BIŃCZYCKI JERZY Tadeusz1932 17 ORA Łódź adwokat99 BIŃKOWSKI ADAM Jan1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny100 TO HENRYK Lucjan1961 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej101 BISKUPSKA GRAŻYNA Jozef1956 24a Komenda Główna Policji naczelnik102 BISKUPSKI KRZYSZTOF Zbigniew1945 40 Podkarpacki Urząd Wojewódzki prezes spółki103 BIZIEWSKI JERZY Henryk1955 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy104 SHEET JAROSŁAW Julian1961 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy105 BŁACHNIO NOVEL Stanislaw1964 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy106 BŁACHOWIAK ADAM Stanislaw1955 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny107 BŁASZCZĘĆ JÓZEF Stanislaw1946 24b Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi naczelnik108 BŁASZCZYK RYSZARD Jan1950 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny109 BŁASZCZYK JERZY Edward1956 47 OIRP Wałbrzych radca prawny110 BŁASZCZYK GRZEGORZ Stefan1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy111 BŁASZKIEWICZ STANISŁAW Stanislaw1947 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek zarządu112 BOBROWICZ ROBERT Benedykt1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy113 BOCHENEK ZBIGNIEW Stanislaw1968 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy114 BOCHNIAK DARIUSZ Stanislaw1965 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy115 BOĆ WIESŁAW Jozef1947 47 OIRP Wrocław radca prawny116 BODASZEWSKI ANDRZEJ Ignacy1961 24a Komenda Główna Policji naczelnik117 BODZIONY TADEUSZ Jozef1953 17 Małopolski Urząd Wojewódzki radny118 BOGACKI DARIUSZ Wladyslaw1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy119 BOGDANOWICZ FELIKS Piotr1953 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny120 BOGUSZ WŁADYSŁAW Piotr1948 17 Łódzki Urząd Wojewódzki radny121 BOHDANOWICZ JAN Czeslaw1949 24B Dolnośląski Urząd Wojewódzki zastępca naczelnika122 BOJANOWICZ JERZY Waclaw1959 17 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki radny123 BOJANOWICZ BOGUSŁAW Ryszard1953 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej124 BOJANOWSKI LONGIN Bogdan1958 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej125 BOJARSKI JANUSZ Tadeusz1956 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy126 BONA PIOTR Zeno1965 24b Mazowiecki Urząd Wojewódzki zastępca komendanta oddziału straży granicznej127 BONUSES MICHAŁ Wladyslaw1954 3 Prezes Rady Ministrów secretary stanu128 BONIKOWSKI MARK Stanislaw1948 47 ORA Olsztyn adwokat129 BONIKOWSKA DANUTA Jozef1954 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny130 BORECKI BOGDAN Henryk1962 30 Prezes Rady Ministrów zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS131 BÖREK STANISŁAW Edward1948 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej132 BORKUSZ STANISŁAW Mikołaj1933 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny133 BOROŃ HENRYK Michał1952 24b Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii134 BOROWICZ ZBIGNIEW Marian1946 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny135 BOROWICZ JOLANTA Wincenty1948 47 OIRP Poznań radca prawny136 BOROWIK ZYGMUNT Zeno1947 47 OIRP Rzeszów radca prawny137 BOROWSKI ZBIGNIEW Jozef1954 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny138 BOROWSKI ZBIGNIEW Henryk1962 24b Podlaski Urząd Wojewódzki powiatowy lekarz weterynarii139 BOROWKA RYSZARD Teodor1949 44b Uniwersytet Szczeciński dziekan140 BORYSEWICZ ZBIGNIEW Stanislaw1956 54 Dolnośląski Urząd Wojewódzki żołnierz zawodowy141 BORZEWSKI JERZY Stanislaw1935 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny142 BORZOŁ TADEUSZ Stanislaw1956 44c Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zastępca dyrektora instytutu143 BOSIACKI ZYGJMUNT Zdzisław1946 47 OIRP Poznań radca prawny144 BRACHFOGIEL PIOTR Bogdan1958 45 Board of Trustees Oświaty Gdańsk dyrektor szkoły145 BRAITER ANDRZEJ Bronislaw1962 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej146 BRANDIES GABRIELA Wladyslaw1932 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła147 BRANNY URBAŃSKA EWA Paweł1930 47 OIRP Warszawa radca prawny148 BRAŃSKI JERZY Stefan1947 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej149 BREDLOWSKI ZDZISŁAW Adam1950 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki wójt150 BRENDA AGNIESZKA Jan1954 34 Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa inspector do spraw control151 BREWCZYŃSKI ZBIGNIEW Janusz1958 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy152 BRODOWSKI TADEUSZ Henryk1961 17 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki radny153 BRODZKI WOJCIECH Arthur1960 45 Board of Trustees Oświaty Katowice dyrektor szkoły154 BROMEK LECH Stanislaw1954 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu155 BRONISZEWSKI ANDRZEJ Ignacy1955 17 Lubuski Urząd Wojewódzki radny156 BRYSKA MIROSŁAW Kazimierz1957 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu157 BRZEZIŃSKI HENRYK Jozef1949 47 OIRP Zielona Góra radca prawny158 BRZEZAŃSKI MARIUSZ Jozef1963 47 OIRP Łódź radca prawny159 BRZOZOWSKI JAN Antoni1945 17 Lubelski Urząd Wojewódzki radny160 BRZOZOWSKI STEFAN Tadeusz1947 32 Rada Gminy Świdnica secretary gminy161 BUBAK MARIAN Franciszek1949 47 OIRP Opole adwokat162 BUBNOWSKI MAREK Franciszek1963 17 Dolnośląski Urząd Wojewódzki radny163 BUCHOLSKI MAREK Andrzej1948 47 OIRP Zielona Góra radca prawny164 BUCZAK LECHOSŁAW Boguslaw1963 40 Śląski Urząd Wojewódzki członek rady nadzorczej165 BUCZAK EDWRAD Jan1962 45 Podkarpacki curator Oświaty dyrektor szkoły166 BUCZEK IRENEUSZ Stanislaw1961 48 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy167 BUCZKOWSKI GRZEGORZ Teofil1942 40 Podlaski Urząd Wojewódzki członek zarządu168 BUDKOWSKI MIROSŁAW Maciej1965 24a Komenda Główna Straży Granicznej naczelnik169 BUDYN NOVEL Wladyslaw1926 47 OIRP Gdańsk radca prawny170 BUDZIAK BOGUSŁAW Tadeusz1966 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy171 BUDZYŃSKI LESZEK Wladyslaw1955 17 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki radny172 BUGALSKI ANDRZEJ Tadeusz1949 47 OIRP Warszawa radca prawny173 BUGLA MAREK Paweł1965 17 Śląski Urząd Wojewódzki radny174 BUJACZ TADEUSZ Stanislaw1944 47 OIRP Olsztyn radca prawny175 BUJAKIEWICZ JERZY Waclaw1949 17 Wielkopolski Urząd Wojewódzki radny176 BUKŁACHA LUIZA KAZIMIERA Czeslaw1956 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radna177 BUKOWSKI WIKTOR Edward1964 44b Politechnika Rzeszowska prodziekan178 BURAK MIROSŁAW Wladyslaw1956 17 Pomorski Urząd Wojewódzki burmistrz179 BURDA NOVEL Mieczyslaw1953 40 Małopolski Urząd Wojewódzki prezes spółki180 BURKIEWICZ WIESŁAW Boleslaw1957 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny181 BURZYŃSKI JÓZEF Antoni1950 48; 47 Ministerstwo Sprawiedliwości komornik sądowy; radca prawny182 BUSZ ARTUR Henryk1960 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy183 BUŚKO JULIUSZ Czeslaw1946 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej184 BUTKIEWICZ HENRYK Michał1941 17 Podlaski Urząd Wojewódzki radny185 BYKOWSKI MAREK Henryk1949 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej186 BYRT ANDRZEJ JAN Jan1949 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu187 BYTNIEWSKI ADAM Wladyslaw1960 17 Mazowiecki Urząd Wojewódzki radny188 BŻDZIUCH MIROSŁAW Jozef1960 17 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki radny189 CAŁUS ANDRZEJ Edmund1929 47 OIRP Warszawa radca prawny190 CHABROS STANISŁAW Jan1948 39 Ministerstwo Skarbu Państwa członek zarządu191 CHAŁACZKIEWICZ NOVEL Lubomir1948 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek służby zagranicznej192 CHEĆKO MARCEL MARIAN Edward1952 2 Państwowa Komisja Wyborcza kandydat na posła193 CHEŁSTOWSKI ZYGMUNT Edward1949 12 Prezes Rady Ministrów członek Komisji Nadzoru Finansowego194 CHMARA BOLESŁAW Waclaw1954 54 Ministerstwo Obrony Narodowej żołnierz zawodowy195 CHMIELOWIEC GRZEGORZ Jan1962 45 Podkarpacki curator Oświaty dyrektor szkoły196 CHMIELOWSKI ZDZISŁAW Teodor1930 47 OIRP Kraków radca prawny197 CHMURA JÓZEF Tadeusz1951 17 Podkarpacki curator Oświaty burmistrz198 CHMURA WŁADYSŁAW Jan1933 47 OIRP Rzeszów radca prawny199 CHMURA ADAM Stanislaw1950 11 Ministerstvo Spraw Zagranicznych członek zarządu200 CHOIŃSKI IRENEUSZ Jan1946 47 OIRP Bydgoszcz radca prawny